EZANI GÜZEL OKUMA KURSU DÜZENLEDİ

     Kategori:Müftülük Haberleri (2016)

     

Okunma: 364

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜMÜZ EZANI GÜZEL OKUMA KURSU DÜZENLEDi

     Dini, sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde ilçe Müftülüðümüz bünyesinde görev yapan imam-Hatip ve Müezzin Kayyımlara yönelik olarak “Ezanı Güzel Okuma Kursu” düzenlendi. 24 Ekim 2016  Pazartesi günü baþlayan Kurs, haftada 4 gün ve günde 5 saat olarak devam etti. Ezan kursu, ilçe Müftümüz Ahmet DÝLEK ve Rehber Öðretici  Bekir Didin tarafından verildi.
Ezaný Güzel Okuma Kursuna 20 görevlimiz  katıldı.

     Konu ile ilgili olarak Ýlçe Müftümüz Ahmet DÝLEK, “Ezan, kamet ve salanýn güzel ve cami musikisine uygun olarak okunmasý önemlidir. Sevgili Peygamberimiz de ezanýn, güzel sesle okunmasýný tavsiye etmiþtir. Sesinin güzelliðinden dolayý da ezanlarý, Bilâl-i Habeþî’ye okutmuþtur.  Namaza bir çaðrý olan ezanýn güzel okunmasýda bir eðitimi gerektirir. Müftülük olarak, her konuda olduðu gibi, personelimizin ezan ve salayý daha güzel okuyabilmesi, bu konuda bilgi ve becerilerinin artýrýlmasý için, “Ezaný Güzel Okuma Kursu” düzenledik. Personelimize faydalý olmuþtur. Bütün personelimizi de bu kurslardan istifade ettireceðiz.” dedi.

     Ezaný Güzel Okuma Öðretim Programýnda, ezan, kâmet ve salâ’da tecvid ve mahrece yönelik yaygýn hatalarý düzeltme, ezan, kâmet ve salâ’da yaygýn talim, sesi algýlama organlarý, sesin oluþumu ve özellikleri, sesin kullaným tekniði, ezan ve salâ  makamlarý uygulamalarý, kâmet okurken makamlar arasýndaki geçiþ teknikleri dersleri verildi. Kurs, 17 Kasým 2016 Perþembe günü tamamlandý.
Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Designed by Cihan ÇAL