EZANI GÜZEL OKUMA KURSLARI TAMAMLANDI

 EZANI GÜZEL OKUMA KURSLARI TAMAMLANDI

     Ezan-ý Muhammedi'yi usulüne uygun okumak, hatalarý düzeltmek, hizmette verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi amacýyla Ýlçe Müftülüðümüz bünyesinde görev yapan Ýmam-Hatip ve Müezzin Kayyýmlara yönelik olarak düzenlenen “Ezaný Güzel Okuma Hizmet içi Eðitim Kursu”nun ikincisi tamamlandý. Kurs, haftada 4 gün ve günde 5 saat olarak devam etti. Ezan kursu, Ýlçe Müftümüz Ahmet DÝLEK ve Rehber Öðretici  Bekir Didin tarafýndan verildi. Ezaný Güzel Okuma Kursuna 24 görevlimiz  katýldý.


     Konu ile ilgili olarak Ýlçe Müftümüz Ahmet DÝLEK,  “Ezan, dinimizin þiarýndandýr. Güzel sesle okunan her ezan, insanlarýn üzerinde olumlu etki býrakýr. Onun için güzel ve cami musikisine uygun olarak okunmasý önemlidir. Ezaný Güzel Okuma Öðretim Programýnda, ezan, kâmet ve salâ’da tecvid ve mahrece yönelik yaygýn hatalarý düzeltme, ezan, kâmet ve salâ’da yaygýn talim, sesi algýlama organlarý, sesin oluþumu ve özellikleri, sesin kullaným tekniði, ezan ve salâ  makamlarý uygulamalarý, kâmet okurken makamlar arasýndaki geçiþ teknikleri dersleri verildi. Düzenlediðimiz bu ikinci kursla birlikte bütün personelimize ezan dersleri vermiþ olduk. Görevlilerimiz bu kurslardan istifade ettiler. Artýk ezanlar, merkezi sistemden deðil, görevlilerimiz tarafýndan okunacak.” dedi.           

       Düzenlenen törenle “Ezaný Güzel Okuma Kursu”nu baþarýyla tamamlayan görevlilerimize belgeleri verildi.

Kaynak:  Araştıran:cihan  Saat:09:37:23  Tarih:17.01.2017  Okunma:385
http://www.guneymuftulugu.gov.tr//habergoster.asp?id=352